WMS - Depo Yönetim Sistemi Nedir?

Bu yazımızda genel anlamda mal alım satımı yapan tüm işletmeler için en önemli kavramlardan biri olan depo yönetim sistemleri (WMS) üzerinde duracağız. Yazımızın içerisinde WMS nedir? Depo yönetim sistemleri nedir? WMS kullanım alanları nelerdir? WMS kullanım avantajları nelerdir? gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

WMS Nedir?

Depo yönetim sistemi (WMS), bir işletme ve bu işletmenin bütün stokları ile ilgili görünürlük sağlayan bir yazılım çözümü olup toptancıdan veya üreticiden depo, perakende ve mağaza raflarına kadar tedarik zinciri sipariş yönetimi operasyonlarının yönetilmesini sağlar.

Günümüzde dinamik, çoklu kanal, sipariş yönetimi ekonomisinin sonucu olarak müşteriler diledikleri yerden diledikleri ürünü satın almak ve siparişleriyle alakalı çeşitli işlemler yapmak istiyor. Bu taleplere günümüzün modern çözümü olan, işletmelerin sipariş yönetim süreçlerini optimize eden depo yönetim yazılımı hızlı bir şekilde cevap veriyor. Bu yazılım tedarik zincirlerini daha geniş bir hale getirerek sipariş ve stok yönetim servislerini modern satın alma yöntemleri ile entegre eder.

Akıllı Depolama Sistemleri, en iyi teknolojileri kullanıp maksimum verimlilikle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. WMS kavramı aynı zamanda şu terimler ile de ifade edilebilir; 

  • ERP Lojistik Sistemi, Akıllı, Bulut Veri Depolama Çözümleri, Akıllı Depolama Yazılımı, veya Envanter Yönetimi ve Malzeme Yönetimi
WMS Kullanım Alanları Nelerdir?

WMS, depo ve depolama kavramlarının olduğu her yerde, toptan ve perakende satış aktivitelerinin gerçekleştiği her sektörde kullanılabilir. WMSin başlıca kullanıldığı sektör ve alanlar aşağıda verilmiştir;

- Lojistik sektörü

- İlaç sektörü

- Dağıtım depoları

- Otomotiv parçaları

- Beyaz eşya/elektronik ürün depolama

- Hava kargo işletmeleri

- Kitap yayıncılık ve kırtasiye

- Kimya

- Konfeksiyon ve tekstil vb.

WMS Kullanımının Avantajları Nelerdir?

WMS depo yönetim sistemleriGenel anlamda bir çok problemi çözme yeteneğine sahip olan kapsayıcı WMS sistemleri, işletmelerin süreçlerine katma değer sağlar. Bu kapsamda WMS kullanmanın avantajlarını aşağıda maddeler halinde listelemeye çalıştık;

- Malların depo içine giriş veya depodan çıkışlarının birim cinsinden takibini sağlar

- Operasyon ve depo arasındaki miktar, ağırlık ve hacim farklarının takibini kolaylaştırır ve güvenli hale getirir.

- Malzeme kabul, yerleştirme, toplama ve sevkiyat hareketlerini yönetir.

- Kargo firmalarıyla entegrasyon sağlayarak teslim edilen, teslim alınan ürünlerin takibini kolaylaştırır.

- Tesellüm belgesi, antrepo giriş/çıkış belgesi  gibi evrakların oluşturulmasını kolaylaştırır.

- Hasar ve arıza takibi yapmayı sağlar.

- Değişik taşıyıcı firmalardan antrepoya giriş yapılabilmesini sağlar.

- Giriş ve çıkış tarihi bazında toplu gelir ve gider kalemi dağıtılabilmesini otomatikleştirir.

- Depolama süresi takibi, tarifeler, ücretlendirme, faturalandırma gibi işlemleri daha kolay yapılabilir hale getirir.

- Taşıyıcı firma ve gümrükçü firma bazında komisyon takibi yapılabilmesini sağlar.

- Uluslararası Karayolu, Denizyolu, Havayolu ve Demiryolu Taşımacılığı uygulamalarının ihracat modülleri ile bilgi alışverişi sağlayarak ihracat deposu görevi görür.

- Uluslararası Karayolu, Denizyolu, Havayolu ve Demiryolu Taşımacılığı uygulamalarının ithalat modülleri ile yük bilgileri transferi sağlayarak antrepo görevi görür.

- Raporların ve istatistiklerin ortaya konmasını sağlar.

- Çoklu ambar yönetimine elverişlidir.

- Ambar içi bölüm koridor, yer ve raf tanımlarının yapılmasını sağlar.

- Yerlerin karantina, kalite kontrol, soğutmalı alan, stoklama, toplama, transit alanı olarak spesifik ürünler için elverişli hale getirilmesini sağlar.

- Yerlerin mal cinsine göre ayrılabilmesi ve boşluk optimizasyonunu sağlar.

- Mal kabul listesi ile mal kabul ve irsaliye arasında fark olan malların listesinin kolay bir şekilde çıkarılmasını sağlar.

- Palet takibini yapar.

- Depolama ve ambar içi hareket tarifelerini belirler.

- Palet/koli/birim bazında stok takibinin yapılmasını kolaylaştırır.

- Kasa, rulo gibi standart olmayan ikinci birim üzerinden de hareket takibi yapılabilmesini sağlar.

- Son kullanım tarihi takibi, kalite kontrol gibi denetim süreçlerini yönetir.

- Seri No ve Lot takiplerini yapar.

- Minimum ve maksimum stok seviyesi takibini kolaylaştırır.

- Dolu ve boş yerleri ortaya çıkararak bazı alanların kiraya verilebilmesine olanak verir. 

WMS Yazılımlarının Mimarisi Nasıldır?

WMS yazılımlarında ilgili kararların parçalarının bilinmesi de önemlidir. Kural olarak üç seviyeli ilke gözlenir.

- Birinci seviye ile ilgili olarak, bir depo çalışanının temel işlemleri gerçekleştirdiği, verileri girdiği ve değiştirdiği, diğer uzmanlarla etkileşime girdiği ve depo işlemlerinin otomatik yanlış hesaplamalarının sonuçlarını aldığı bir uygulama penceresinin yani bir kullanıcı arayüzünün bulunduğu söylenilebilir.

- İkinci seviyede, sistemin ana sunucusu, verilerin depolandığı ve işlendiği kısımda çalışır. Birinci seviyeden komut alan sunucu, ikinci seviyede veritabanında uygun girişleri yapar. Bu komut ve veriler özel bir algoritma çerçevesinde yönetilir.

- Üçüncü seviye, sistemin sözde “iş mantığı”nı oluşturan yazılım kodunun kullanıldığı aşamadır. Sunucudan alınan verilerin işlenmesini ve birinci seviyedeki komutların gerçekleşmesini sağlar.

WMS Türleri Nelerdir?

Sunucu şirketlerin çeşitli ürünleri olsa da temel olarak 4 tip WMS vardır.

- Az çeşili ürün yelpazesine sahip, küçük firma ve mağazaların depolarını yönetebilmeleri için hazırlanmış olan giriş seviyesi bir platformdur.

- Ciro olarak düşük fakat orta ve geniş alanlı depolara sahip olan işletmelerin depolarını yönetebilmek için kullandıkları “kutulu” platformlardır.

- Uyarlanabilir platformlar olarak adlandırılırlar. Birçok entegrasyonları vardır. Büyük lojistik işletmeleri ve dağıtım merkezleri tarafından kullanılırlar.

- Yapılandırılabilir platformlar olarak isimlendirilen bu sistemler, geniş bir alana ve çok çeşitli ürün yelpazesine sahip, genelde birden fazla sektöre aynı anda hizmet veren, ciro dinamiği yüksek depoların yönetilmesnde kullanılır.

Akıllı Depo Sistemlerinin Geleceği Nasıl Olacak?

Günümüzde kullanılan depolar artık bir bilim kurgu filminden kesitler sunuyor. Lojistikte ve sektörde WMS’e son derece olumlu bakılıyor. Amazon, DHL, XPO, Geodis gibi uluslararası dev depolama öncüleri, depolarını sürekli yenileyerek Ar&Ge çalışmalarına büyük önem veriyorlar. Yakın bir gelecekte, birçok alanda olduğu gibi depolarda da otomasyon daha da yaygınlaşacak ve akıllı depo sistemleri sektörde büyük ölçüde pay sahibi olacaktır. 

İnksen olarak depo yönetim sistemleri WMS hakkında hazırlamış olduğumuz yazımız umarım sizler için faydalı olmuştur. İlginizi çekebilecek diğer konular için blog yazılarımızı okumanızı tavsiye ederiz.

İnksen akademi içerisinde bulunan tüm yazılar için tıklayınız.

inksen akademi - 25.3.2021